Maksilofacijalna hirurgija

S-Tetik - Usluge - Maksilofacijalna hirurgija

Profesor dr sc. med. Nebojša Jović, Dr Mario Mizdarić

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Trigeminalna neuralgija

 • Alkoholne blokade
 • Neurektomija perifernih grana n.trigeminusa

Obolenja i tumori pljuvačnih žlezdi

 • Ekstirpacija tumora ili cista
 • Parotidektomia

Trauma kostiju lica i vilica

 • Repozicija i osteosinteza preloma gornje vilice
 • Repozicija i osteosinteza preloma donje vilice
 • Repozicija i osteosinteza preloma jagodične kosti

Tumori usana i usne šupljine

 • Ekscizije manjih tumora usana
 • Ekscizija većih tumora usana i rekontrukcija defekata okolnim režnjevima
 • Ekscizija tumora jezika ili sluzokože usne duplje i rekonstrukcija
 • Ekscizija tumora jezika ili sluzokože usne duplje uz resekciju dela kosti gornje ili donje vilice i rekonstrukcija defekta

Obolenja sinusnih šupljina

 • Operacija maksilarnog sinusa zbog postojanja cisti ili hronične upale

Tumori kože lica i vrata

 • Operacija medijalne ciste vrata
 • Operacija lateralne ciste vrata
 • Ekscizije manjih kožnih tumora uz direktnu suturu
 • Ekscizije srednjih kožnih tumora uz rekonstrukciju lokalnim režnjevima
 • Ekscizija većih kožnih tumora uz rekonstrukciju peteljkastim ili udaljenim režnjevima
 • Operacija kapaka
 • Operacija klempavih ušiju
 • Nadoknada defekata na licu i vratu dermoadipoznim režnjevima

Paraliza lica

 • Rekonstrukcija funkcije paralizovanog lica temporalnim mišićem

Osteoplastika defekata i deformiteta kostiju lica i vilica

 • Osteplastika atrofičnih alveolarnih grebena gornje i donje vilice delom bedrene kosti/li>
 • Oteoplastika brade (mala brada)
 • Osteoplastika jagodične regije

Nadoknada koštanih defekata metodom osteogenetske distrakcije

Implantati

 • Pacijent posalje ortopan ili 3D CT analizu a mi mozemo da damo predlog terapije i cijenu

e-mail: maksilofacijalna@s-tetik.com