Niz različitih faktora uzrokuje opadanje kose. U osnovi je povećana osjetljivost na hormone koji se nazivaju androgeni naročito dihidrotestosteron (DHT). Androgenetska alopecija je upravo uzrokovana genetskom osjetljivošću folikula dlaka na dejstvo ovog hormona. DHT uzrokuje postepeno skraćenje aktivne faze rasta dlake, njeno istanjenje I u konačnici i opadanje. Transplantacija kose upravo je koncipirana na činjenici da su folikuli na potiljačnom dijelu glave (davajuća regija) otporni na dejstvo ovog hormona. Odnosno, kada se dlaka sa ove regije transplantira ona zadržava svoja svojstva, trajna je i nikada ne opada. Androgenetska alopecija se možda može prevenirati, ukoliko se sa terapijom krene na vrijeme, a svakako se opadanje kose može usporiti. Danas je dostupno nekoliko značajnih terapija, među kojima se najbolje pokazala PRP terapija. Međutim, transplantacija kose I dalje predstavlja jedino sigurno I trajno riješenje opadanja kose I bazirana je na činjenici da davajuća regija (zadnji deo glave) ne sadrži pomenuti enzim 5 alfa reduktazu te ne može dovesti do opadanja jednom transplantirane kose. Transplantacija kose predstavlja proceduru koja traje nekoliko sati, u zavisnosti od njene veličine. Tehnika koju koristimo u Bolnici S.tetik je “strip” tehnika, koja se još naziva I FUT procedura – follicular unit transplantation. Strip tehnika je dobila svoj naziv jer se sa davajuće regije isijeca “strip”, odnosno parče kože širine do 2 cm dužine od 10 do 15 cm, iz koga se odvajaju mikro graftovi. Nakon isjecanja stripa, koža se ušiva po slojevima kako bi ožiljak bio što manje vidljiv. Drugi deo intervencije (implantacija graftova) je bazirana na istim principima uspješne I prirodne transplantacije kose (prirodan smjer rasta, raspored različitih graftova, odgovarajuća gustina itd.)

PROCEDURA
Sa intervencijom se počinje u jutarnjim časovima. Pacijentu se savjetuje da ujutro opere kosu i doručkuje. Prije početka intervencije, davajuća regija pacijenta se ošiša na 1-2 mm dužine. Prva faza je ona u kojoj se samo ekstrahuju-uzimaju transplantati. Nakon davanja anestezije, pošto cijela davajuća regija utrne i postane bezbolna, počne se sa isijecanjem strip-a. Potom ljekar ekstrahuje svaki graft pojedinačno i rasporedjuje kako je potrebno do implantacije. Ukoliko eventualno postoje presječeni graftovi, oni se odmah odbacuju jer se ne mogu iskoristiti. U zavisnosti koliko je dlaka potrebno, ova faza može trajati i do četiri sata. U drugoj fazi, pacijent je u polu ležećem položaju. Nakon poslednje zajedničke konsultacije o novom izgledu kose, anestezira se primajuća regija. Mikrohirurškim nožem prečnika 0.5-1.0 mm prave se incizije-rezovi istog smjera kao i postojeća kosa, odredjene gustine i rasporeda kako bi po stavljanju graftova izgled kose bio potpuno prirodan. Potom se timski vrši implantacija graftova. Ova faza zahteva veliku preciznost i strpljenje u radu, pa traje malo duže nego prva faza.

Transplataciju obavlja naš tim na čelu sa dr Nevenom Tešović.