Hirurgija kičme
U klinisi S.TETIK od sada možete raditi preglede i komplikovane deformitet kičme kod djece i odraslih…