U klinici STETIK smo objedinili na jednom mjestu veliki broj ambulanti i vrhunskih specijalista kako bi stvorili vrhunski specijalističko-dijagnostički centar koji može da vam pruži svu neophodnu zdravstvenu njegu i zaštitu. Veliki broj naših ambulanti ima potpisane ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te smo i na taj način našu uslugu približili svim našim sadašnjim , ali i budućim pacijetntima.

U sklopu klinike rade sljedeće ambulante:

Onkološka ambulanta,
Ginekološko-akušerska ambulanta
Dermatološkovenerološka ambulanta,
Kardiološka ambulanta,
Ambulanta opšte i abdominalne hirurgije,
Ambulanta dječije hirurgije,
Ambulanta plastično rekonstruktivne hirurgije,
Ortopedska ambulanta,
Neurolška ambulanta,
Ambulanta grudne hirurgije,
Urološka ambulanta,
Ambulanta za liječenje bolesnih stanja kičme

Onkološka ambulanta

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Ginekologija i akušerstvo

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Dermatologija

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Opšta i abdominalna hirurgija

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Ambulante dječije hirurgije

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Ambulante plastično rekonstruktivne hirurgije

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Ortopedija i traumatologija

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Neurološka ambulanta

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Grudna hirurgija

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Urološka ambulanta

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Ambulanta za liječenje stanja kičme

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

X