Reumatološka ambulanta

Reumatske bolesti su grupa bolesti u kojih prvenstveno dolazi do oštećenja i ograničene funkcije zglobova i okolozglobnih struktura. Radi se o vrlo velikoj grupi bolesti (više od 150 entiteta) različitog uzroka, koje su obično progresivne. Reumatski pregled traje oko 30 minunuta, a uključuje: Anamnezu, uvid u postojeću dokumentaciju, Fizikalni pregeld, savejti i preporuke za dalju tereapiju, laboratorijska dijagnostika, ultrazvuk mekih tkiva i zglobova, Rtg dijagnsotika, MRI i CT

Galerija

Riječ doktora

Dr Sandra Grubiša Vujasinović

.

Brigu o zdravlju i izgledu prepustite iskusnim profesionalcima

ZAKAŽI TERMIN