Ambulanta vaskularne hirurgije

Vaskularna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi hirurškim liječenjem bolesti krvnih sudova. Sve veći broj bolesti krvnih sudova (vena i arterija) može se uspešno liječiti invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama zahvaljujući sve većem razvoju tehnike i pomoćnih uređaja za tretman. Međutim uz dobru opremu vaskularne hirurgije, za uspješno funkcionisanje i dalje zahtjeva dobro poznat standard: dobro hirurškog znanja, bogato stručno iskustva i primenu mikroskopske tehnike, tj. veštinu izvođenja operacija pod mikroskopom sa velikim uvećanjem…

Galerija

Riječ doktora

Prof. dr sc. Jovan Ćulum

Hirurgija predstavlja granu kliničke medicine koja se striktno bavi proučavanjem i lječenjem bolesti koje se liječe radom ruku hirurga i primjenom mehaničkih instrumenata. Posebno bi istakli endoskopsku ambulantu i dispanzer, opremljen u skladu sa najboljom medicinskom praksom i u skladu sa svjetskim trendovima.

Brigu o zdravlju i izgledu prepustite iskusnim profesionalcima

ZAKAŽI TERMIN