Aktivnosti skrininga preventabilnih karcinoma

Skrining podrazumjeva pregled na izgled zdravih žena, bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, kojim se mogu otkriti rane promene u tkivu dojke, kada je efikasno lečenje moguće.

X