Pored klasičnog kardiološkog pregleda i transtoraksnog ehokardiografskog pregleda, poseban naglasak stavljam na pacijente se poremećajima srčanog ritma i EKG holter monitoring.

Kardiološki pregledi i konsultacije
Ultrazvuk srca
EKG holter monitoring
Telemetrijsku kontrolu bolesnika sa ugrađenim pejsmejkerima, implantabilnim loop rekorderima (ILR), implantabilnim kardioverter defibrilatorima (ICD), aparatima za srčanu resinhronizacionu terapiju (CRT-p i CRT-d), proizvođača: Medtronik, St Jude Medical, Biotronik i Boston
Elektrokonverziju atrijalne fibrilacije
Ugradnje svih oblika pejsmejkera, aparata za srčanu resinhronizacionu terapiju, implantabilnih kardioverter defibrilatora, implantabilnih loop rekordera