Apikotomija

Apikotomija/resekcija je oralno hiruška procedura prilikom koje se uklanja proces u kosti iznad vrha korena zuba, koji je posledica infekcije kanala unutar zubnog korena. Kada iz nekog razloga dođe do prodora infekcije u kost, iznad vrha korena zuba javlja se granulom tj. gnojna kesa na korenu.

Pre nego što se ova operacija zuba sprovede, potrebno je učiniti kompletnu endodonciju na obolelom zubu tj. ukloniti infekciju iz kanala korena da ne bi došlo do recidiva. Kada apikotomiji ne bi pedhodila endodoncija vrlo brzo nakon izvršene apikotomije, ponovo bi došlo do prodora bakterija iz inficiranog kanala korena zuba i pojave procesa. Proces na zubu u nekim slučajevima brzo nakon svog nastanka daje akutne simptome u vidu jakih bolova i oticanja.

Medjutim, u nekim slučajevima, proces može da napreduje polako, preraste u cistu i dostigne veće razmere pre nego što bude primećen.

Apikotomija je kratkotrajna oralnohirurška intervencija čije ciljeve smo već objasnili. Sprovodi se u lokalnoj anesteziji i apsolutno je bezbolna. Putem reza na desnima pristupa se vrhu korena zuba i posebnim instrumentima uklanja infektivni proces do zdrave kosti.

Ukoliko postoji potreba, apikotomija se može kombinovati i sa nekom tehnikom vođene koštane regeneracije upotrebom PRF faktora rasta, veštačke kosti i membrana.

X