Aplikacija XIAPEX-a kod dipitrenove kontrakture

Dupuytrenova kontraktura – bolest predstavlja odebljanje i skračenje palmarne fascije (aponeuroze). Klinička slika je tipična i lako prepoznatljiva. Područje šake ima izgled poput debelog užeta , a karakteristična je bol i fleksijska kontraktura prsta (nemogučnost ispravljanja), obično četvrtog, a ponekad i petog. U tom odebljanom naboru kože mogu se napipati i čvorići. Kontraktura prsta prvo nastaje u metakarpofalangealnom , a potom i u interfalangealnom zglobu.U samom početku koža se nad zahvačenim područjem namreška i nabire, a kasnije može i srasti sa fascijom (odnosno aponeurozom) ispod nje, pa nastaje fleksijska kontraktura prstiju, jer same tetive i ovojnice kod ove bolesti nisu promijenjene.

Uzrok ovoj bolesti nije poznat, no naslijeđe može imati određenu ulogu. Opaženo je da se javlja u osoba koje istovremeno boluju od dijabetesa, alkoholizma ili epilepsije.

U novije vrijeme se primjenjuje i novi lijek Xiapex koji se pokazao jako dobar kod liječenja Dupuytrenove kontrakture. Xiapex je lijek koji se unosi injekcijom direktno u opipljivi Dupuytrenov tračak. Xiapex smiju primjeniti samo liječnici posebno educirani za primjenu tog lijeka kod Dupuytrenove kontrakture.

X