Autologna kondicionirana plazma

Autologna kondicionirana plazma (ACP) je koncentrat trombocita i faktora rasta iz vaše vlastite krvi. Povišene razine faktora rasta poboljšavaju komunikaciju i aktivaciju stanica na mjestu ozljede i optimiziraju okolinu za lakše cijeljenje. Postupak je poznat i kao “Platelet Rich Plazma (PRP)”- plazma bogata trombocitima, koji se upotrebljava za cijeljenje ozljeda.

ACP se ubraja u skupinu lijekova PRPs (platelate rich plasma) te se primjenjuje za kronične degenerativne promjene tetiva (Ahilova tetiva, “teniski lakat” i sl.), akutne ozljede ligamenata, mišićne ozljede (istegnuća rupture), intraoperacijsko poticanje cijeljenja, regeneraciju površnih oštećenja hrskavice.

Kakav je postupk kod ACP-a?
Liječnik uzme mali uzorak krvi iz vaše ruke sa iglom i posebno konstruiranom špricom. Krv onda ide kroz postupak, koji brzim rotiranjem izdvaja i koncentrira trombocite i faktore rasta, zatim se aplicira na mjesto ozljede. Cjelokupan ACP postupak u pravili traje manje od 20min.

X