CAD CAM tehnologija – Izrada bezmetalnih i cirkonijum krunica i mostova

U našoj ordinaciji posedujemo veliko iskustvo u izradi keramičkih vinira korišćenjem CAD CAM pristupa u stomatologiji (kompjutersko 3D merenje i projektovanje) na CEREC mašini koja omogućava savršenu preciznost, vrhunske estetske rezultate i izradu za samo jedan sat.
Pritom, Digital Smile Design (DSD) softver, koji takođe spada u porodicu računarskih asistenata za stomatologe, omogućava nam da pacijentu prikažemo konačan rezultat pre nego što zahvat počne. Kada je reč samo o jednom zubu, ovaj tip složenog planiranja nije neophodan, ali on daje odlične rezultate kada se radi paralelno na više zuba.

Primena DSD protokola podrazuemva merenje i fotografisanje, softversko modelovanje budućeg izgleda osmeha i izradu modela i privremenih faseta na osnovu kojih će se izraditi definitivne keramičke fasete. Sve to je moguće postići bez korekcija zuba u vilici samo ukoliko je potrebno dodavati zubnu supstancu (npr. zatvaranje razmaka između zuba). Ukoliko je potrebno da se brusi zubna supstanca, onda DSD sistem nije primenjiv, već se samo na modelu može prezentovati novi osmeh.

Kada se radi sa DSD sistemom, čim je pacijent zadovoljan prezentovanim oblikom i pložajem zuba, može se pristupiti skeniranju privremenih krunica i izradi definitivnih faseta na osnivu njih. Zatim sledi priprema zuba za brušenje, ukoliko je ono potrebno. Ukoliko nije, koriste se no-prep viniri.

Kada se zubi pripreme, oni se skeniraju CEREC OMNI CAM skenerom i pristupa se softverskom modelovanjeu faseta. Nakon toga se u CEREC MCXL mašini za izradu zubnih nadoknada prave sve fasete i već tokom te posete se probaju gotove kramičke fasete.

Ponekad je potrebno doterati boju faseta u keramičkoj peći, što može oduzeti još malo vremena, pri čemu je ceo proces gotov za najviše dva dana, a pacijentu su za to vreme na raspologanju privremene fasete. Finalna faza je priprema i cemntiranje gotovih keramičkih faseta. Pacijent odmah po cementiranju može da nastavi sa svim životnim aktivnostima, pri čemu je samo savetuje da u prvih par dana izbegava gazirana pića.

X