Ambulanta za Elektromioneurografiju (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je metoda kojom se dijagnostikuju oboljenja perifernih nerava, mišića i nervno-mišićne spojnice.

Koriste se tehnološki visoko kompjuterizovani aparati, koji pružaju mogućnost izvođenja elektromiografije (EMG) te ispitivanja provodljivosti perifernih nerava, odnsono elektroneurografija (ENG).

Za pregled nije potrebna specifična priprema, elektroneurografija se izvodi perkutanim elektrodama i nema kontraindikacija, dok se elektromiografija izvodi iglenim elektrodama, te pacijent ne bi smio imati lokalnu infekciju na mjestu izvođenja procedure i trebao bi  da prijavi postojanje hematoloških oboljenja, odnosno korištenje antikoagulantne terapije.

Ne preporučuje se kod pacijenata sa pacemaker-om.

Dužina trajanja pregleda zavisi od složenosti oboljenja i može da traje od 20 minuta do 45 minuta

Nakon pregleda pacijent je sposoban za izvođenje svih svojih aktivnosti svakodnevnog života.  

 

Oboljenja, koja se dijagnostikuju ovo procedurom su:

radikulopatija – bolest korijena kičmenog nerva, najčešće posljedica promjena na nivou kičmenog stuba,

–  pleksopatije – bolesti nervnih spletova gornjih i donjih ekstremiteta različitog uzroka

polineuropatija – sistemska bolest perifernih nerava (mogu biti različitog uzroka, endokrine, metaboličke, nasljedne, posljedica deficita pojedinih nurtijenata, virusnog porijekla, posljedica djelovanja toksina, posljedice radioterapije, hemoterapije, kod izloženosti zračenju, u sklopu malignih oboljenja (paraneoplastičke polineuropatije), u sklopu imunoloških oboljenja ili kao samostalno oboljenja posljedica poremećaja imunološkog sistema…

mononeuropatije – povreda ili bolest pojedinačnih nerava (najčešće posljedica povrede nerva ili u sklopu ozbijnih povreda koštano-zglobnog sistema, takođe kao posljedica lokalne kompresije nerva na izloženim mjestima, tzv kompresivne neuropatije, ili nejasnog uzroka, kao što je oštećenje facijalnog nerva),

bolesti motornog neurona (amiotrofična lateralna skleroza…)

oboljenja mišića (miopatije, miotonije, distrofije…)

oboljenja neuromičićne spojanice (Miastenia gravis i sl. oboljenja).

X