Fimoza

Fimoza je oboljenje koje predstavlja otežano, ili potpuno onemogućeno prevlacenje kozice penisa preko glavića. Glavić penisa se ne može osloboditi, ponekad samo prilikom erekcije, a ponekad u opuštenom stanju. Postoji i situacija kada je uzica (frenulum) sa donje strane glavića kratka pa prilikom prevlačenja kožice ta uzica povlači glavić penisa na dole.

Ovo može biti jako bolno i može smetati prilikom normalnog odvijanja seksualnog odnosa. Uzica,tj. frenulum često puca, prilikom čega nastaju bolne ranice koje posle teško zarastaju. Kada zarastu može se dogoditi da dođe do još većeg skraćenja frenulum.

X