Frenulkektomija

Frenektomija je proces uklanjanja frenuluma. Frenulum je fibrozni izraštaj odnosno resica u usnoj duplji. Razlikujemo lingvalni,labijalni i bukalni frenulum s obzirom na njegovo mesto u usnoj duplju.

Lingvalni frenulum se nalazi na spoju jezika i poda usta, labijalni frenulum se nalazi na spoju gornje usne i alveolarnog grebena gornje vilice i bukalni na spoju obraza i gornjeg alveolarnog grebena. Frenulumi su potpuno normalne tvorevine, a ukoliko su izraženiji onda mogu stvarati određene probleme zbog kojih ih je potrebno ukloniti.

Lingvalni frenulum može dovesti do blagog poremećaja funkcije jezika. Ovaj problem kod dece može rezultirati problemima kod razvoja govora.

Kod odraslih pacijenata obično predstavlja smetnju pri izradi protetskog rada.

Labijalni frenulum kod dece može dovesti do razmaka između prednjih gornjih zuba (sekutića) a kasnije i pojave recesije desni. U starijoj dobi, labijalni frenulum može dovesti do problema sa naleganjem protetskog rada.

Svi pomenuti problemi se rešavaju jednostavnim odstranjivanjem frenuluma. Laserska metoda je za to izuzetno pogodna zbog preciznosti. Takođe, zbog odsustva krvarenja, bola i šivenja rane, frenektomija laserskom metodom je naročito progodna za decu.

X