Interventna endoskopija

Interventne endoskopske procedure:
dilatacija,
zaustavljanje krvarenja,
vadjenje stranog tijela.

X