Izbjeljivanje vitalnih i avitalnih zuba

Promjenjena boja zuba, naročito prednjih može biti ozbiljan estetski problem. Promjena boje se može javiti na vitalnim i avitalnim zubima.

Na vitalnim zubima nastaje kao posljedica:
sekundarne mineralizacije(poslije udara i subluksacionih povreda zuba)
gleđni defekti ( hipoplazije,hipokalcifikacije)
sistemski lijekovi (tetraciklinska prebojenost)

Na avitalnim zubima nastaje uslijed:
pulpne nekroze
endodontskih lijekova,materijala
restauativnih materijala

Izbjeljivanje vitalnih zuba
Izbjeljivanje vitalnih zuba je mnogo neizvjesnije i manje predvidivo od avitalnih. Uopšteno se može reći da se samo promjenjena boja gleđi može poboljšati izbjeljivanjem.

Jedna od metoda je primjena 30% carbamid peroksida u obliku gela. On se nanosi na folije koje se izrađuju na osnovu uzetog otiska i modela za svakog pacijenta posebno. Gel nanesen na foliju se unosi i aplikuje preko zuba u trajanju od 30min. Postupak se ponovi do željene nijanse boje zuba.

Izbjeljivanje na Endodontski lječenim zubima
Priprema
Potrebno je napraviti kontrolni Rtg snimak zuba da se utvrdi periapikalno stanje zuba i kvalitet punjenja kanala korijena. Ako kanal nije adekvatno napunjen ponovno liječenje je apsolutno neophodno.

Ukoliko je punjenje korektno sve restauracije na krunici se uklanjaju kao i oblasti jako promjenjenog dentina. Punjenje kanala korjena se uklanja na nivo 1-2mm apikalnije od ulaza u kanal(ispod nivoa marginalne gingive) i punjenje prekrije slojem cink oksid – eugenol cementa ojačanog smolom.

Potom se stavlja vazelin na gingivalna tkiva zuba koji se tretira kao i na susjedne zube. Ovo će zaštititi meka tkiva od sredstava za izbjeljivanje. Zatim se postavlja koferdam. Slijedi nagrizanje zuba kiselinom 60 sekundi 37% gelom fosforne kiseline, temeljno ispiranje i posušivanje vazduhom. Izbjeljivanje zuba se izvodi oksidišnim sredstvima 3% vodonik peroksid i pastom 30% carbamid peroksid i Na perborat.

Vodonik peroksid se brzo destabilizuje toplotom i svjetlom i oslobađa kiseonik. Postoje posebni aparati za zagrijavanje vodonik peroksida (do 40 stepeni) kao i toplotne lampe.

Na pripremljen zub se nanosi vodonik peroksid pomoću pamučnih kuglica, a potom primjenjuje svjetlost ili toplota. Pamučne kuglice se stalno održavaju vlažnim neprekidnim dodavanjem vodonik peroksida. Zagrijavanje se primjenjuje lagano, kontrolisano pomoću zagrijanog instrumenta koji se prisloni 4-5 puta preko pamučne kuglice, postupak se ponovi nekoliko puta.

U većini slučajeva izbjeljivanje u jednoj posjeti nije dovoljno da bi se postigli željeni rezultati Zbog toga se pasta Na-perborata i 30% carbamid peroksida stavlja u ulazni kavitet zuba do sledeće posjete za nedelju dana.Nakon toga, ako je boja zuba zadovoljavajuća, zub se restauriše.

X