Kardiološka ambulanta

U našoj ustanovi možete obaviti sljedeće preglede i usluge u Kardiološkoj ambulanti

Osnovni kardiološki pregled (detaljan pregled sa EKG snimanjme I laboratorijskim testovima)

Ultrazvuk srca

EKG Holter monitoring  ( višesatno praćanje rada srca)

Kontrolni pregled

X