Liječenje matičnim ćelijama

Zahvaljujući novim spoznajama, danas smo u mogućnosti uputiti pacijente u proces BIOLOŠKOG LIJEČENJA. A to je primjena autologne kondicionirane plazme – ACP ili PRP metoda!

Osim oslobađanja tzv. faktora rasta, u postupku se izlučuje i cijeli niz molekula potrebnih za regeneraciju tkiva. Učinak autologne kondicionirane plazme na cijeljenje mekih tkiva, rezultat je aktivacije nekoliko faktora rasta u našoj krvi.
Upravo su faktori rasta odgovorni za procese cijeljenja tkiva, njihova povećana koncentracija, ubrzava sanaciju kod ozljeda tetiva, ligamenata, mišića, i ostalih mekih tkiva. te znatno olakšava tegobe nastale uslijed artroze ili „starenja“ zgloba.

Moderna ortopedija koristi i matične stanice u liječenju zglobnih promjena. MATIČNE STANICE našeg tijela imaju sposobnost transformacije u bilo koji tip stanice. Nalazimo ih u koštanoj srži te u masnom tkivu (adipociti). Ranija istraživanja su pokazala da adipociti u ovakvom okružju služe kao idealna biološka podloga koja oko sebe sadrži u potpunosti sačuvane mezenhimalne matične stanice sa mogučnošću moduliranja imunološkog odgovora što rezultira REGENERACIJOM oštećenog tkiva.
Matične stanice bivaju izolirane u vrlo kratkom roku i spremne su za aplikaciju u željenu regiju. Glavna prednost ove tehnike je minimalna invazivnost i brzina tretmana. Najčešća je primjena u područje velikih zglobova ljudskog tijela, koji su smješteni na donjim ekstremitetima – koljeno i kuk!

X