Liječenje promjena na grliću materice

Rak grlića materice nastaje kada abnormalne ćelije cerviksa rastu van kontrole. Cerviks je donji deo materice čiji otvor je u vagini i čini donju trećinu materice. Rak grlića materice često se može uspešno lečiti, ako se otkrije u ranom stadijumu. U ranoj fazi može se otkriti redovnim godišnjim PAPA testom.

Uzroci promena ćelija grlića materice
Većinu raka grlića materice uzrokuje humani papiloma virus (HPV). Humani papiloma virus se prenosi seksualnim putem sa osobom koja je već zaražena. Postoji više tipova HPV virusa i podeljeni su prema učestalosti izazivanja malignih promena na visoko maligne i nemaligne tipove. Neki tipovi izazivaju kondilome, dok neki ne izazivaju nikakve simptome.
Možete imati humani papiloma virus godinama, a da to ni ne znate. Virus može ostati u vašem telu u latentnom obliku i tek nakon više godina boravka u organizmu dovesti do razvoja raka grlića materice. Zato je jako važno da redovno radite PAPA test. PAPA test može identifikovati promene na grliću pre nego što se one pretvore u rak. Ako adekvatno terapijom tretirate te promene, poznatije kao “ranice” grlića materice, možete sprečiti rak grlića materice.

Simptomi raka grlića materice
Abnormalne ćelije grlića retko izazivaju simptome. Ipak simptome možete imati ako abnormalne ćelije dovedu do promene kvaliteta i izgleda tkiva glića.
Simptomi uključuju:
Vaginalno krvarenje koje nije uobičajeno ili promene u vašem menstrualnom ciklusu koje ne možete objasniti.
Krvarenje kada grlić dođe u kontakt sa nečim, kao što je kontakt tokom seksualnog odnosa ili kada stavljate dijafragmu.
Bol tokom seksualnog odnosa.
Krvav vaginalni iscedak.
Promena na vaginalnoj porciji grlića vidljiva pod spekulumima.

Prevencija
PAPA test je najbolji način da se ustanove promene na ćelijama grlića koje mogu voditi ka raku i ovaj test skoro uvek, ako se radi jednom godišnje, pokaže promene pre nego što se pretvore u rak. Važno je da pratite sva uputstva koja vam bude davao ginekolog, ako se ustanovi neka promena na grliću materice da biste sprečili pojavu raka.
Humani papiloma virus koji uzrokuje rak grlića materice se prenosi seksualnim putem. Najbolji način da izbegnete dobijanje seksualno prenosivu infekciju je da praktikujete siguran seks, uz korišćenje kondoma odnosno mehaničke barijerne metode kontracepcije.

Pošto je HPV infekcija u grupaciji polno prenosivih infekcija, a istovremeno jedna od retkih čije se prenošenje ne štiti uvek kondomima, primarna zaštita je vakcinacija adolescentkinja.

Kako se dijagnostikuje promene ćelija grlića matrice?
PAPA test je sastavni dio godišnjeg ginekološkog pregleda. Tokom PAPA testa, ginekolog sastruže mali uzorak ćelija sa površine grlića da bi poslao na analizu. Ako PAPA test pokaže abnormalne promene, vaš ginekolog će verovatno uraditi dodatne testove:

Kolposkopija, tj. premazivanje grlića radi bojenja izmenjenih ćelija i njihova podrobnija analiza
Punch biopsija grlića materice, tj. uzimanje malog uzorka tkiva posebnim kleštima sa dela grlića na kojem postoji promena koje se potom šalje na patohistološku analizu
LOOP ili RF isecanje promene grlića materice do zdravog tkiva radi njenog uklanjanja i mikroskopskog pregleda ivica promene prema okolnom zdravom tkivu (istovremeno i dijagnoza, ali i izlečenje kod promena koje ne dosežu do unutrašnjeg ušća)

Lječenje
Lječenje početnih promena grlića materice, tj. eritroplakije odnosno “ranica” uspešno se sprovodi krioterapijom, LOOP ili RF ekscizijom promene, a nakon njenog prebojavanja radi razlikovanja od okolnog zdravog tkiva. Ovaj metod lečenja omogućava očuvanje reproduktivne funkcije.
Osnovni preduslov je rana identifikacija i promptno reagovanje pre nego što dođe do širenja abnoralnih prekanceroznih ćelija grlića u dublje slojeve grlića i materice, što naravno zahteva opsežniji operativni zahvat radi izlečenja.

Lečenje poodmaklih faza raka grlića materice uključuje:
Konizaciju,
Operativni zahvat, kao što je histeroktomija i odstranjivanje limfnih čvorova sa ili bez uklanjanja oba jajnika i oba jajovoda,
Hemoterapiju,
Terapiju zračenjem.

U zavisnosti od toga koliko je rak narastao, radi se jedan ili više zahvata, a ponekad i kombinacija navedenih zahvata. Ako ste imali histeroktomiju, nećete biti u mogućnosti da imate dece, ali ovaj zahvat nije uvek neophodan posebno, ako se rak otkrije u svojoj najranijoj fazi.

X