Odstranjivanje kapilara

Nd:yag laser
Terapija vaskularnim Nd:yag laserom je bezbijedna, efikasna, bezbolna i najbolja terapija za male krvne sudove na licu i tijelu. Laserski zrak talasne dužine 1064nm prolazi kroz kožu ne oštečujuči je i biva resorbovan od strane krvi (hemoglobin), krvnih sudova što dovodi do trajne obliteracije tretiranog krvnog suda procesom fototermokoagulacije.

Tretmani nemaju nikakve neželjene efekte i komplikacije zahvaljujući strogoj selektivnosti laserskog zraka koji tretira isključivo krvne sudove bez iritacije kože.
Trajno odstranjivanje kapilara i venula na licu, tijelu ili nogama postiže se sa 2-3 tretmana, sa pauzama od 4-6 sedmica.

Indikacije:
Teleangiektazije
Spajder nevusi
Hemangiomi
Kapilari
Venule

Kontraindikacije:
Maligna oboljenja
Trudnoća
Epilepsija
Koagulopatije
Korištenje fotosenzitivnih lijekova (tetraciklini, isotrtinoin…)

X