Neurološka ambulanta

Kod nas možete obaciti osnovne neurološke preglede u slučaju slejdećih tegoba

-vrtoglavica
nesvestica
-utrnulosti
-slabosti mišića
-smetnji u govoru
-Ultrazvučni pregeld krvnih sudova vrata
-Kontrolni pregled

X