Onkološka ambulanta

S obzirom na trenutnu vanrednu situaciju u vezi sa COVID-19, redovni kontrolni pregledi onkologa se odgađaju, shodno akuelnim zvaničnim preporukama.
Obavještavamo naše onkološke pacijente da će se uvid u medicinsku dokumentaciju u okviru kontrolnih pregleda, prvih pregleda onkologa i pripreme za onkološki konzilijum, kada god je to moguće, obavljati elektronskim putem.
Molimo da Vaše nalaze šaljete na email onkologija.estetik@gmail.com

Prvi i kontrolni pregledi onkologa
Onkološka konsultacija
Priprema za onkološki konzilijum
Aplikacija specifične onkološke terapije preporučene od strane onkološkog konzilijuma (hemioterapija, hormonska Th, biološka TH, imunoterapija, bisfosfonati…)
Tretman nuspojava onkološke terapije
Primjena simptomatsko-suportivne terapije
Tretman kancerskog bola
Liječenje pacijenata sa različitim primarnim lokalizacijama tumora (tumori dojke, jajnika, materice, debelog crijeva, želuca, prostate, testisa, bubrega, mok raćnog mjehura i dr.), kao i tretman metastatske bolesti
ONLINE konsultacije i savjeti onkologa
Savjeti u vezi sa ishranom i načinom života onkoloških pacijenata
Centar za dijagnostiku i liječenje tumora testisa
Konsultacije psihologa – individualne i grupne seanse, podrška pacijentu i članovima porodice

X