Paradontološka terapija

Inicijalna parodontološka terapija podrazumijeva postupke mehaničkog uklanjanja uzroka parodontnih upalnih bolesti. Gingivitis (upala mekog tkiva) i parodontitis (upala potpornih struktura zuba) poglavito su uzrokovani bakterijama te je stoga cilj terapije maksimalno smanjiti njihov broj. Bakterije se nalaze u tzv. biofilmu, naslagama koje se nalaze na površini korijena zuba, a koji ih štiti od vanjskih utjecaja. Zaštićene biofilmom, bakterije je nemoguće eliminirati pijenjem antibiotika, što je veoma česta zabluda, već je biofilm potrebno mehaničkim postupcima „razbiti“ i odstraniti.Taj se postupak radi ručnim instrumentima, tzv. kiretama i mašinski, zvučnim i ultrazvučnim instrumentima. Ovisno o uznapredovalosti bolesti, terapija se provodi u nekoliko posjeta. Naslage se uklanjanju iznad („površinsko čišćenje“) i ispod gingive („dubinsko čišćenje“). Ordinira specijalista paradentolog Nina Zubović.

Postupak je krajnje bezbolan jer se mehanička terapija ispod gingive vrši pod lokalnom anestezijom. Taj se vid terapije naziva i zatvorenom, konzervativnom terapijom jer se čišćenje radi bez odmicanja gingive, dakle bez direktnog uvida u džep i površinu korijena.

Katkada rezultati konzervativnog liječenja nisu u potpunosti zadovoljavajući, primjerice kad nakon nekirurške terapije preostanu dublji džepovi. Tada se nastavlja s korektivnom, kirurškom terapijom. Preduvjet za uspješnu kiruršku terapiju jest dobra oralna higijena kako bi se zahvat mogao provesti uz manje krvarenja, a cijeljenje nakon zahvata nesmetano odvijati. Kiruršku parodontološku terapiju, s obzirom na njene ciljeve, možemo podijeliti na resektivnu, regenerativnu i mukogingivalnu terapiju.

X