Povećanje grudi

Povećanje grudi je jedna od najpopularnih intervencija u estetskoj hirurgiji i uobičajena je operacija na našoj klinici. Problem malih i relativno opuštenih grudi se rešava umetanjem implantanata. Adekvatan izbor implantanata dovešće Vas do savršenih grudi.

Koristimo proteze marke Allergan, različitih oblika i veličina, u zavisnosti od želje pacijenta i procjene ljekara nakon pregleda. U zavisnosti od kvaliteta kože, potkože i izbora proteza, operacija se radi ispod mišića ili ispod fascije mišića.

Postoje tri osnovna pristupa kod augmentacije dojki i to su:

transaksilarni (kroz pazušnu regiju)
periareolarni (kroz rub areole), i
inframamarni rez (ispod same dojke).

Operacija traje 45-90 min. Ukoliko su implantati ispod mišićne fascije nemate bolova, samo osećaj pritiska na grudni koš, koji traje tri dana. Ruke se normalno pomeraju. Ukoliko ste ugradili proteze ispod mišića, bol je prisutan 7 dana, prvih 15 dana ruke pokrećete do visine ramena, a nakon toga morate da podižete ruke iznad ramena. Mesec dana ne dižete ništa teško.

Operativni rezovi se prave ispod dojke, u nivou bradavice, u pazuhu, ili kroz pupak (endoskopski). Proteze mogu biti okrugle (nisko srednje i visoko profilne) sa kohezivnim gelom I i II i bio-dimenzionalne (anatomske dugog, srednjeg i kratog vrata, niskog, srednjeg i visokog profila) sa visko-kohezivnim gelom III ili proteze punjene fiziološkim rastvorom. Radimo sa dve vrste implantata , jedne su marke Polytech a druge su marke Mentor , to je stvar odluke samog pacijenta u dogovoru sa ljekarom. Operacija se vrši u opštoj anesteziji, i potrebno je provesti jedan dan u klinici.

X