Povećanje i oblikovanje zadnjice

Povećanje i oblikovanje glutealnih regija (zadnjice) je estetski hirurški zahvat kojim se između dva sloja sjedalnih mišića postavljaju posebno dizajnirane silikonske proteze. Estetskom operacijom povećanja zadnjice bitno se ne mijenja oblik zadnjice, ali se mijenja veličina i proporcije prema ostatku tijela.
Ugradnjom glutealnih proteza rješavaju se i urođene i stečene deformacije glutealne regije. Povećanjem zadnjice, tijelo se oblikuje i čini skladnijim.Uvećanje zadnjice možemo uraditi i sopstvenim masnim tkivom, sa tim da treba imati u vidu da se ootprilike oko 50 % tkiva resorbuje ondosno samo od sebe nestane nakon špricanja.
Uvećanje zadnjice možemo uraditi i sopstvenim masnim tkivom, sa tim da treba imati u vidu da se ootprilike oko 50 % tkiva resorbuje ondosno samo od sebe nestane nakon špricanja.

Prilikom prvog konsultantskog pregleda estetski hirurg će pažljivo saslušati pacijenta, razmotriti želje i uskladiti ih sa mogućnostima. Prilikom konsultacija u dogovoru s pacijentom, biraju se i adekvatne proteze koje bi svojim oblikom i veličinom najbolje odgovarale. Operacija se može izvoditi u bilo kojoj životnoj dobi. Estetsko povećanje zadnjice najčešće se izvodi pod općom anestezijom. Operacija se može izvoditi i pod regionalnom anestezijom.

Dobri rezultati se postižu i sa Aquafilling- om to je vrsta hidrofilnog gela koji je biokompatibilan sa ljudskim mekim tkivom , sastva je od 2-4 % katjaoni kopoliamida i 96-98 % 0,9 % fiziološki rastvor natrijum hlorida. Sa njim se postiže uvećanje i preoblikovanje zadnjice , a rezultati traju pet i više godina.

X