Pregledi i odstranjivanje mladeža

Mladeži su kožne promene koje nastaju tokom celog života. Ustaljeno je mišljenje da mladeže ne treba dirati. To nije tačno. Svaki zdrav mladež se može odstraniti bez ikakvog rizika po zdravlje. Čak je preporučljivo uklanjanje mladeža ako pokazuju bilo kakve promene – crvenilo, svrab, probadanje u predelu mladeža ili ako su povređeni.

Mladeži su promene na koži, a u najvećem broju slučajeva predstavljaju nakupine pigmentnih ćelija. Mogu se javljati tokom celog života bilo gde na koži – na licu, vratu, rukama, nogama, trupu i glavi, te su zato retke osobe koje posle 30. godine života nemaju između 10 i 40 mladeža.
Boja im se kreće od svetlo do tamno kestenjaste, a mladeži, kako vreme prolazi, mogu promeniti svoj oblik i boju, pa i veličinu.Broj mladeža tokom života zavisi kako od genetske predispozicije, tako i od toga koliko često je koža izlagana Suncu, odnosno UV zracima. U velikom broju slučajeva, mladeži su bezazleni, ali se mogu desiti i maligne alteracije mladeža.

Hirurško uklanjanje mladeža
Hiruško uklanjanje mladeža indikovano je u sledećim slučajevima:
Ako je mladež displastičan – dermoskopom se uočava nepravilna struktura ali je još uvek zdrav mladež.
Ako se mladež promenio i dermoskopskim pregledom postoje kriterijumi za melanom.
Ako je mladež urodjen – kongenitalni. Ovi mladeži nose za 15% veći rizik da tokom života predju u malignitet.
Ako je mladež plavi, blue nevus. Plavičasto siva boja mladeža ukazuje na pigmentne ćelije u poslednjem, najdubljem delu kože.Takodje, nosi veći rizik da se tokom života promeni.
Ako se mladež uklanja iz estetskih razloga ili je na mestu česte iritacije a veći je od 7mm.

Mladeži se danas uklanjaju iz medicinskih, estetskih, ali i praktičnih razloga. Sva tri razloga su opravdana i pod uslovom da se intervencija pravilno izvede. Uklanjanje mladeža, a naročito onih kod kojih je došlo do promena, je čak preporučljivo jer se na taj način sprečava razvoj malignommelanoma

Uklanjanje mladeža poželjno je:
kada se nalaze na mestima gde su izloženi iritaciji
ako su promenili oblik
ako su promenili boju
ako su povređivani
ako imaju nepravilan oblik – nazubljene ivice i šarenu pigmentaciju (veći od 6 milimetara)
ako su urođeni i veći od 1,5 centimetra
ako krvare, peckaju, bole ili svrbe

Kako izgleda procedura uklanjanja mladeža?
Uklanjanje mladeža obavlja se u lokalnoj anesteziji, traje do 20 minuta i praćeno je blagom neprijatnošću tokom prvog dana od intervencije. Konci se uklanjaju posle 7 do 14 dana u zavisnosti od mesta sa kog je mladež uklonjen.

Ukoliko se mladež izmenio i postao melanom intervencija se obavlja u opštoj anesteziji a odstranjuje se cela debljina kože na mestu postojeće promene kao i masno tkivo ispod kože, sve do fascije mišića. Uzorak se obavezno u potpunosti šalje na patohistološku analizu.

Šta je patohistološka analiza?
Patohistološka analiza mladeža je posmatranje uklonjenog mladeža pod mikroskopom i utvrdjivanje da li se u mladežu nalaze maligne ćelije i ako se nalaze, do koje dubine kože su se proširile.

X