Rekonstrukcija dojki

Primarna rekonstrukcija dojke je rešenje za pacijentkinje sa ranim stadijumom bolesti. Tada se istovremeno nakon operacije koja joj pruža hirurško lečenje istovremeno uradi i rekonstrukcija dojke. U zavisnosti od kvaliteta kože, veličine dojke i prirode tumora najčešće se ova procedura sprovodi ugradjivanjem proteze u prostor ispod mišića prednjeg zida grudnog koša uz dodatne zahvate rekonstruktivne hirugije da bi se sačuvao oblik i bolje simulirala zdrava dojka.

Ponekad su potrebne korekcije zdrave dojke da bi se dobila simetrija grudnog koša. Te pacijentkinje nemaju osečaj gubitka dojke. To im pomaže da se lakše i brže se oporavljaju. Rekonstrukcija dojke ne utiče na tok i prognozu bolesti i ne ometa njeno dalje praćenje.

Sekundarna rekonstrukcija dojke je operacija rezervisana za sve pacijentkinje kojima je već uklonjena dojka. To je procedura koja se može sprovoditi nekoliko meseci ili pak godina posle završenog onkološkog lečenja. Sve pacijentkinje koje nemaju proširenje osnovne bolesti, a motivisane su da sebi vrate kvalitetan život su kandidati za to. Postoji više tipova rekonstrukcije dojke u periodu nakon uklanjanja dojke.
U zavisnosti od dodatnog onkološkog lečenja, kvaliteta kože i veličine dojke rade se različite procedure. Naravno u skladu sa željama pacijentkinje i mogućnostima njihove konstitucije.

Najednostavnija procedura je rekonstrukcija dojke privremenom ili trajnom protezom, sa ili bez korekcije zdrave dojke. Ova procedura je komforna za pacijente, relativno kratko traje i postoperativni tok im nije težak tako da posle dve nedelje kreću u novi život. Preporučuje se koriščenje endoproteza anatomskog oblika jer one imaju bolju simulaciju prirodne dojke.

Pacijentkinje imaju mogućnost i odložene rekonstrukcije sopstvenim tkivom. Najčešće se koristi široki leđni mišić ili prednji trbušni zajedno sa delom kože te regije.
Ove operacije su rezervisane za pacijentkinje koje su imale zračni tretman zida grudnog koša, ili pak imaju voluminoznu zdravu dojku. Naime indikacija je i želja pacijentkinje da se u rekonstrukciji ne koriste proteze. Operacije sopstvenim tkivom imaju nešto duži postoperativni oporavak, ali udaljeni kozmetski rezultati su trajniji.

Pacijentkinja kod kojih je na predhodnoj operaciji uklonjena i bradavica (mamila), nakon 3-6 meseci podvrgava se rekonstrukciji.
Operacija je krajnje jednostavna. Slobodni transplantat se uzima sa suprotne bradavice ( mamile) ili sa pigmentovanih delova tela. Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji i oporavak je brz.

X