Transplatacija kose

TRANSPLANTACIJA KOSE
Opadanje kose je veoma značajan problem, kako medicinski, tako i psihosocijalni, jer veliki broj pacijenata zbog gubitka kose osjeća uznemirenost, tjeskobu, gubitak samopouzdanja, izbjegava i smanjuje učestalost socijalnih kontakata, povlači se u sebe dok ne nađe pravo rješenje.
Najveću efikasnost donose savremene metode transplantacije kose, kao siguran, kvalitetan i dugotrajan način rješenja ovog problema.

U normalnim okolnostima, gubitak kose je svakodnevan, tako da s gubimo 80-100 dlaka svakoga dana. Razlozi za gubitak kose su brojni- najčešće je to hormonski uticaj, izraženiji kod muškaraca nego kod žena, zatim nedostatak pojedinih vitamina i minerala, korištenje nekih lijekova, genetski faktori, mehanička oštećenja…

U osnovi gubitka kose najčešće je povećana osjetljivost na hormone koji se nazivaju androgeni naročito dihidrotestosteron (DHT). Androgenetska alopecija je upravo uzrokovana genetskom osjetljivošću folikula dlaka na dejstvo ovog hormona. DHT uzrokuje postepeno skraćenje aktivne faze rasta dlake, njeno istanjenje te u konačnici i opadanje. Transplantacija kose upravo je koncipirana na činjenici da su folikuli na potiljačnom dijelu glave (davajuća regija) otporni na dejstvo ovog hormona. Odnosno, kada se dlaka sa ove regije transplantira ona zadržava svoja svojstva, trajna je i nikada ne opada. Androgenetska alopecija se možda može prevenirati, ukoliko se sa terapijom krene na vrijeme, a svakako se opadanje kose može usporiti. Danas je dostupno nekoliko značajnih terapija, među kojima se najbolje pokazala PRP terapija. Međutim, transplantacija kose i dalje predstavlja jedino sigurno i trajno riješenje opadanja kose i bazirana je na činjenici da davajuća regija (zadnji deo glave) ne sadrži pomenuti enzim 5 alfa reduktazu te ne može dovesti do opadanja jednom transplantirane kose. Transplantacija kose predstavlja proceduru koja traje nekoliko sati, u zavisnosti od njene veličine.

Dvije najsavremenije metode transplantacije kose su FUE (folicular unit extraction) i DHI (direct hair implantation). U Bolnici S.tetik dostupna je i “strip” tehnika, koja se još naziva i FUT procedura – (follicular unit transplantation).

Kod savremenijih metoda podrazumijevamo da se uz pomoć posebnog mikro-motora iz odgovarajućih zona ekstrahuju folikularne jedinice kose odnosno folikuli dlake sa pripadajućim lojnim i znojnim žijezdama, masnim tkivom i sitnim krvnim sudovima koje se zatim transplantiraju u predviđene regije.

Kod FUE tehnike specijalnim instrumentima se otvaraju kanalići u koje se jedinice usađuju u odgovarajućem pravcu i rasporedu, sa željom da se postigne prirodan izgled buduće kose.

DHI je unaprijeđena tehnika u kojoj se posebnim instrumentima (choi iglama) ove jedinice transplantiraju pod specifičnim uglom, u odgovarajućem rasporedu i na odgovarajućoj dubini, a pri tome se postiže još veća gustina nego kod prethodne metode.
Strip tehnika je dobila svoj naziv jer se sa davajuće regije isijeca “strip”, odnosno parče kože širine do 2 cm dužine od 10 do 15 cm, iz koga se odvajaju mikro graftovi.Nakon isjecanja stripa, koža se ušiva po slojevima kako bi ožiljak bio što manje vidljiv. Drugi deo intervencije (implantacija graftova) je bazirana na istim principima uspješne I prirodne transplantacije kose (prirodan smjer rasta, raspored različitih graftova, odgovarajuća gustina itd.)

PROCEDURA
Sa intervencijom se počinje u jutarnjim časovima. Pacijentu se savjetuje da ujutro opere kosu i doručkuje. Prije početka intervencije, davajuća regija pacijenta se ošiša na 1-2 mm dužine. Prva faza je ona u kojoj se samo ekstrahuju-uzimaju transplantati. Nakon davanja anestezije, pošto cijela davajuća regija postane bezbolna, počne se sa ekstrakcijom folikularnih jedinica. Potom ljekar sa saradnicima svaki graft popjedinačno pregleda, kvalifikuje i rasporedjuje kako je potrebno do implantacije. Ukoliko eventualno postoje oštećeni ili presječeni graftovi, oni se odmah odbacuju jer se ne mogu iskoristiti. U zavisnosti koliko je dlaka potrebno, ova faza može trajati i do četiri sata. U drugoj fazi, nakon kraćeg odmora pacijenta I ekipe koja vrši transplantaciju, pacijent je u polu ležećem položaju. Nakon poslednje zajedničke konsultacije o novom izgledu linije kose I moguće gustine, anestezira se primajuća regija.
Kod FUE metode se mikrohirurškim nožem prečnika 0.5-1.0 mm prave se incizije-rezovi istog smjera kao i postojeća kosa, odredjene gustine i rasporeda kako bi po stavljanju graftova izgled kose bio potpuno prirodan. Potom se timski vrši implantacija graftova. Kod DHI metode se uz pomoć posebnih, choi igala folikularne jedinice transplantiraju pod specifičnim uglom, u odgovarajućem rasporedu i na odgovarajućoj dubini, bez prethodnog otvaranja kanala kao kod FUE metode.
Ova faza zahteva veliku preciznost i strpljenje u radu, pa traje malo duže nego prva faza.

Po završetku transplantacije, pacijet se upućuje u sobu za odmor te mu se objašnjavaju procedure pranja kose, kao I njege davajuće I primajuće regije, uz korištenje odgovarajućih lijekova koji dodatno obezbjeđuju efikasnost transplantacije.

X