Tumori kože lica i vrata

Regija glave i vrata najčešća je lokalizacija malignih tumora kože. Među malignim tumorima prevladavaju tzv. nemelanomski tumori (bazeocelularni i planocelularni karcinom) te melanom. Kirurgija je dominantan način liječenja s najvećom stopom izlječenja.

Kirurškom ekscizijom resecira se tumor s adekvatnim rubom zdravog tkiva čija zahtjevana debljina varira ovisno o tpu tumora. Budući da se regija glave i vrata sastoji od većeg broja estetskih jedinica, važno ih je poštovat pri kirurškom liječenju, da se ne naruši izgled i funkcija. Mogućnost rekonstrukcije defekta nastalog ekscizijom tumora su brojne.

Glavni cilj kirurškog liječenja je odstranjenje tumora u cijelost (patohistološki negatvni rubovi) te adekvatna rekonstrukcija novonastalog defekta, kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu.
Osnovni princip u rekonstrukciji bazira se na tzv. rekonstruktvnim ljestvama, prema kojima se defekt tkiva nastoji rekonstruirat najjednostavnijom kirurškom tehnikom, a ako to nije moguće prelazi se na sljedeću, nešto složeniju metodu.
Naravno da ovdje ima iznimaka, prvenstveno u regiji glave i vrata, gdje se u najvećem broju slučajeva koriste kompleksnije tehnike da bi se postigao što bolji estetski i funkcionalni rezultati.

X