Select A Doctor

Lorem Ipsum has been standard daand scrambled.

Mr. sc. Dr. Dragan Unčanin

Specijalista interne medicine i kardiologije

OSTALO: Član European society of cardiolog i American College of…

Prof. dr Mirza (Emir) Bišćević, dr.med.

Specijalista ortopedske i spinalne hirurgije

ČLANSTVA: Glavni odbor Evropske Federacije nacionalnih ortopedskih udruženja – EFORT,…

Dr Nenad Tanasković

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

OSTALO: Internacionalni je predavač za kompanije BOTIS, DIO, Implant Direkt,…

Dr Olivera Kosovac

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

OSTALO: Intezivni kurs estetske hirurgije dojke –Cluj-Napoca,Rumunija, Jun 2001 Intezivni…

Dr Anđa Ćazić

Specijalizant interne medicine.

EDUKACIJE: Učesnik brojnih stručnih skupova i kongresa, Učesnik brojnih stručnih…

Dr stom. Milica Čelebić

doktor stomatologije

OSTALO: Dugogodišnje iskustvo u polivalentnoj stomatologiji, a posebno usmjerena na…

Need a Doctor for Check-up?

just make an appointment & you're done!

X