Select A Doctor

Lorem Ipsum has been standard daand scrambled.

Dr Tamara Dojčinović

Specijalista endokrinolog

OSTALO:

Dr Veroslava Milošević

Specijalista za dječije bolesti, subsepcijalista neonatologije

OSTALO:

Dr. Daliborka Marić

Specijalista radiologije

OSTALO:

Dr Dalibor Mikić

Specijalista radiologije

OSTALO: Kao specijalista radiologije klinički fokusiran na  oblast neuroradiologije –CT,…

Dr Snežana Kutlešić-Stević

Specijalista pulmologije i baromedicine

OSTALO: Autor i koautor sam u preko 40 radova koji…

Prof. dr sci. med. Tatjana Bućma

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

OSTALO: Član European society of cardiolog i American College of…

Need a Doctor for Check-up?

just make an appointment & you're done!

X