O meni

Rođen 1963. godine u Prizrenu.

OBRAZOVANJE:

Godina Stepen - studij Institut
Studije stomatologije Medicinski fakultetu u Prištini
Studije medicine Medicinski fakultetu u Foči
Specijalizacija iz maksilofacijalne hirurgije Stomatološki fakultet u Beogradu pri klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju
Magistarska teza Medicinski fakultetu u Foči
Doktorske studije Medicinski fakultetu u Banja Luci

Radno iskustvo

Godina Odjel Pozicija Mjesto
Klinike Maksilofacijalni hirurg Priština, Foča, Doha, Banja Luka
Dom zdravlja Direktor Foča
Centar za edukaciju u zdravstvu iz Beča Direktor Banja Luka
Medicinski fakultet Asistent Banja Luka

OSTALO:
Internacionalni je predavač za kompanije BOTIS, DIO, Implant Direkt, Ankilos,
Autor je više naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, od kojih je doktorska disertacija prevedena i štampana u vidu knjige na engleskom jeziku.

X