Estetska hirurgija predstavlja relativno mladu hiruršku granu medicine, koja poslednjih godina doživljava svoj najveći razvoj. U estetskoj medicini postoji mnogo različitih hirurških metoda i postupaka, ali svaka od tih metoda, mora biti primjenjena u skladu sa specifičnostima osobe koja se njima podvrgava, i mora se uzeti u obzir individualnost svake osobe. Mi ćemo Vam predočiti sve postupke i mogućnosti estetske medicine, te na taj način pokušati odgovoriti na većinu Vaših pitanja, da bi ste bili potpuno informisani i mogli da donesete odluke o željenoj intervenciji. Za veće operacije neophodna je opšta anestezija

Potpunu preoperativnu pripremu (dijagnostika) možete obaviti kod nas. Moderna medicina takođe omogućava da se pojedine operacije sprovedu u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji uz moguću nadziranu sedaciju. Veliki broj operativnih zahvata sprovodimo ambulantno, dok drugi zahtijevaju stacionarni boravak koji u prosjeku traje od 24 do 48 sati, uz obezbjeđene sve uslove komfora i medicinske njege. U našoj klinici se primjenjuju najsavremenija medicinska dostignuća i koristimo najsavremenije uređaje, između ostalih i CO2 hirurški laser kao i QX MAX Yag laser (za uklanjanje tetovaža).

Lice

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Tijelo

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

Laser

Prepustite se vještim rukama naših doktora i odlučite se za neku od usluga iz oblasti estetske hirurgije lica.

X