Project Description

Prof. dr Aleksandar Jakovljević

Specijalista ortopedske hirurgije

OBRAZOVANJE:
Osnovnu i srednju školu završio u Banjoj Luci,
1992.god. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
1999. god. Specijalizacija iz ortopedije, Klinički centar Srbije, Institut za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“ , Medicinski fakultet Beograd,
1999. god. Odbrana magistarskog rada „Uloga primarne hirurške obrade rana u prevenciji koštanih infekcija“, Medicinski fakultet Banja Luka,
2005.god. Doktorska disertacija „Hronična koštana infekcija kao komplikacija ratnih povreda“:, Medicinski fakultet Banja Luka,
Naučno zvanje: doktor medicinskih nauka ,
Akademsko zvanje: redovni profesor od 2019.god.,

RADNO ISKUSTVO:
1994. – 2009. Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički centar Banja Luka,
1996. – 2018. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
Od 2009. – ZU Bolnica iz hirurških i internističkih oblasti „S.tetik“ Banja Luka,
2006.god. osnivač Centra za minimalno invazivnu hirurgiju kuka u Banjoj Luci i nosilac tima hirurga (AMIS).,
Ekspert u primjeni metoda regenerativne medicine (PRP, matične ćelije..),
Kao autor i koautor objavio više od 100 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.,
Autor i koautor 8 stručnih i naučnih knjiga.

NAGRADE:
1999. Japanese SICOT scholarship – La Societe International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie SICOT – nagrada Svjetskog Udruženja ortopeda, Amsterdam,
2002. The 2nd best paper on XXII World Congress of La Societe International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie SICOT, San Diego USA (drugi najbolji rad na XXII Kongresu Svjetskog Udruženja ortopeda, San Diego, Sjedinjene Američke Države),
2005. La Course SICOT du Japon – XXIII World Congress of La Societe International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie SICOT, Istanbul (nagrada Svjetskog Udruženja ortopeda za dosadašnji rad, Istanbul, XXIII Svjetki Kongres ortopeda),
2007. Certified surgeon as a Official Reference orthopaedic surgeon for Anterior minimally invasive surgery in total hip replacements, Lugano, Switzerland (imenovanje za Referetnog hirurga za prednju minimalno invazivnu hirurgiju kompanije ‘Medacta’, Lugano, Švajcarska).

OSTALO:

Članstvo u profesionalnim organizacijama:
Udruženje ortopeda Republike Srpske (predsjednik 2017.-2020.),
Svjetsko Udruženje ortopeda i traumatologa (SICOT),
Međunarodno Udruženje za sportsku medicinu (FIMS),
Međunarodno Udruženje za artroskopiju,hirurgiju koljena te ortopedsku sportsku medicinu (ISAKOS),
Američka Akademija Ortopedskih hirurga (AAOS),
Počasni član Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije (SOTA),

Društvene aktivnosti:
Košarkaški sudija (Republička liga BiH u SFRJ..BiH, RS) – za 26 godina aktivnog suđenja – više od 1900 zvaničnih utakmica, od čega više od 20 finala prvenstva i kupa BiH i Republike Srpske. Po završetku sudijske karijere obavljao dužnost delegata kontrolora na utakmicama liga BiH i RS.,
Šef stručnog ljekarskog tima vrhunskih sportista i osvajača medalja na evropskim i svjetskim takmičenjima (Nemanja i Stefan Majdov, Jovana Preković,Larisa Cerić). Konsultant brojnih sportskih kolektiva u zemlji i inostranstvu.
Član olimpijskog tima Srbije za olimpijadu TOKIO 2021.

Strani jezici: engleski, francuski.

Oženjen, otac dvoje djece.