Project Description

Prim. dr Amela Cerić

Specijalista interne medicine-hematolog

Rođena u Banjoj Luci 1966. godine

OBRAZOVANJE:
1989. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Banja Luci
2000. godine Specijalistički ispit iz predmeta Interna medicina
2001. godina Subspecijalistički ispit iz Hematologije, Medicinski fakultet Beograd
Od 2015. godina Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Novi Sad

OSTALO:
od 1991. godine Stručni saradnik na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Banja Luci
1997. godine Položen ispit iz "Primjena ultrazvuka-novine u dijagnostici"
>Od 2008. godine Stručni saradnik na predmetu Hematologija na FZN Univerziteta Apeiron
Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a,
Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv pušenja
U prethodnih pet godina pohađao više od 30 seminara, stručnih skupova i kongresa koji su bodovani od strane Komore doktora medicine RS