Project Description

DR Mićo Kremenović

specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Rođen u Banjoj Luci 1984. godine

OBRAZOVANJE:
2012. godina Medicinski fakultet Banja Luka, stečeno zvanje: doktor medicine, VSS

EDUKACIJA:
2005 – 2010. godine – član Komiteta za razmjenu studenata (SAMSIC),
Edukacija srednjoškolaca na temu HIV-AIDS
”Studenti, dobrovoljni davaoci krvi” – Akcija dobrovoljnog davanja krvi
Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a,
Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv pušenja
U prethodnih pet godina pohađao više od 30 seminara, stručnih skupova i kongresa koji su bodovani od strane Komore doktora medicine RS

OSTALO:
Oženjen , otac dvoje djece