Project Description

Doc Dr Milan Žigić

Specijalista urologije

Rođen 1965. godine u Banja Luci.

OBRAZOVANJE:
Specijalizaciju iz urologije završio 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu,
Magistarsku tezu pod nazivom „ Izbor metode intravezikalne BCG imunoterapije nakon TUR-a karcinoma mokraćne bešike“ odbranio 2002.godine
Doktosku tezu „Procjena vrijednosti dijagnostičkih procedura za rano otkrivanje karcinoma prostate“ 2009. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci,
Nakon završetka specijalizacije bio na edukacijama po nekoliko mjeseci u Asahikawa Kosei Hospital u Japanu, Klinka za urologiju Univerziteta Tulane u Nju Orlenasu (SAD), Klinikum Lippe Detmold i Klinka za urologiju bolnice Groshadern Minhen (Rep Njemačka). U stalnom je kontaktu sa urolozima na Klinikama u Novom Sad, VMA Beograd, KC Srbije i KBC Zvezdara.Član EAU(evropsko udruženje urologa) i redovno prisustvuje godišnjim kongresima Evropskog udruženja urologa, kao i urološkoim kongresima i sastancima u BiH, Srbiji i regionu.

RADNO ISKUSTVO:
Načelnik Klinike za urologiju UKC RS od 2006. godine
Šef hirurškog tima za transplantaciju UKC RS od 2010. godine