Project Description

Dr Veroslava Milošević

Specijalista pedijatar

Rođena 31.01.1972.

OBRAZOVANJE:
Medicinski Fakultet završila 1997. godine u Banja Luci,
Specijalizacija iz pedijatrije od 2005. do 2009. godine na Kliničom centru u Banja Luci - Medicinski fakultet, Univerziteta u Banja Luci
Subspecijalizacija iz neonatologije od 2012. do 2013. godine na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu .

EDUKACIJA:
2011. Škola transfontanelarne ultrasonografije.

RADNO ISKUSTVO:
Od 1998. do 2002. godine radila kao ljekar opšte prakse u JZU Dom Zdravlja Banjaluka, Služba hitne medicinske pomoći ,Dispanzer za školsku djecu,
Od 2002. do danas radia kao pedijatar na Odjelu intenzivne njege i terapije u Univerzitsko klinički centar RS.