Project Description

Vesna Jelić

Dr Vesna Jelić

Specijalista dermatovenerolog

Rođena 08.02.1966. u mjestu G. Vrbljani, Ključ.

OBRAZOVANJE:
Medicinski Fakultet završila 1992. godine u Banja Luci,
Specijalizantski staž od 1999. do 2004. godine provela na Klinici za kožne i polne bolesti, Kliničkog centra Banja Luka i na Institutu za dermatovenerologiju, Klinickog centra Beograd,
Specijalistički ispit iz dermatovenerologije poližila 2004. godine sa odličnim uspjehom na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

EDUKACIJA:
2004. International Course of Dermoscopy,
2004. seminar kontinuirane medicinske dokumentacije pod nazivom „elektrohirurgija kože“,
2006. Course Chemical Peeling of the Skin,
2010. Training Course for the use of Restilane /hijaluron fillers/,
2010. Mesotherapy Training for the use of Revitacare Range.

RADNO ISKUSTVO:
Od 1992. do 1995. godine radila kao ljekar opšte prakse u Domu zdravlja Ključ,
Od 1995. do 1997. godine radila u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji „Care International“,
Od 1997. do 1999. godine radila kao ljekar opšte prakse u Domu zdravlja Banja Luka,
Od 2000. do 2004. godine radila kao ljekar opšte prakse u Medicinskoj elektronici,
Od 2004. godine radi kao specijalista dermatovenerolog u Medicinskoj elektronici.

OSTALO:
Udata, majka troje djece.