Project Description

Prim. dr Mirko Šatara

Prim. mr sci. Mirko Šatara

Specijalista dječije hirurgije

Rođen 12.12.1959 u Jajcu

OBRAZOVANJE:
Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Banjaluci. Medicinski fakultet završio je 1983. god u Banjaluci.
Specijalistički ispit položio je u Zagrebu 1990. godine u Dječjoj klinici u Klajićevoj.
Postdiplomski studij započeo je u Zagrebu, a završio u Banjaluci gdje je i magistrirao 1999. godine na Univerzitetu u Banjaluci.
Titulu primarijusa dobio je 2007. godine.

RADNO ISKUSTVO:
Zaposlen je prvo kao asistent pripravnik 1984. god na Medicinskom fakultetu, a potom je prešao u KBC .
Kao ljekar specijalista obavljao je dužnost šefa odsjeka za spec. djelatnosti, kao i načelnika klinike za dječju hirurgiju.
Kao student bio je student prodekan. Po završetku fakulteta obavljao je dužnost zamjenika predsjednika Savjeta fakulteta. Od osnivanja član je udruženja “Grad”.
Bio je član predsjedništva Udruženja dječjih hirurga Srbije i Crne Gore, kao i Stručnog savjeta KC Banjaluka.

OSTALO:
Do sada je objavio 27 radova ( kao autor ili koautor), koautor je udžbenika dječje hirurgije.
Boravio je na edukaciji iz urologije u Beogradu na UDK Tiršova Beograd u nekoliko navrata.
Završio je kurs Evropske škole urologije u Beogradu, work shop iz anorektalnih anomalija prof Penne iz SAD, takođe u Beogradu, work shop endoskopskog rješavanja vezikoureteralnog refluksa.
Obavio je edukaciju iz menadžmenta u zdravstvu u Engleskoj 1999. godine i u Banjaluci 2008. godine.
Uža oblast interesovanja je dječja urologija te je prvi na ovim prostorima uveo endoskopsku urologiju, uradio preko 300 operativnih zahvata hipospadije, te kongenitalnih anomalija na urotraktu.