Project Description

Branislava Jakovljević

Prof. dr sc. Branislava Jakovljević

Internista onkolog

Rođena 02.07.1967. u Beogradu.

OBRAZOVANJE:
1974 – 1986 :: osnovna škola i srednja medicinska škola u Prijedoru,
S1986 – 1992 :: Medicinski fakultet u Banjaluci,
1996 – 2000 :: specijalizacija iz interne medicine – Klinički centar u Banjaluci.
2002 – 2003 :: subspecijalizacija iz kliničke onkologije – Institut za onkologiju i radiologiju Sremska Kamenica,
Medicinski fakultet Novi Sad 08.02.2002. :: magistarski rad: „Uloga Helicobacter pylori infekcije u etiologiji karcinoma želuca“,
Medicinski fakultet u Banjaluci 23.05.2006. :: doktorska disertacija: „Algoritam dijagnostike i terapije kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri“,
Medicinski fakultet u Banjaluci – Naučno zvanje: doktor medicinskih nauka ; Akademsko zvanje: vanredni profesor od 2012.

RADNO ISKUSTVO:
1994.-2011. Klinika za onkologiju, Klinički centar Banja Luka,
Od 2011. Zdravstvena ustanova „S-tetik“
Od 2007. šef katedre na predmetu onkologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

EDUKACIJA:
European School of Oncology (ESO), Sarajevo, 1998.
Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd, 1998.
Kancerološka nedelja, Beograd, 1999-2007.
Onkološki dani RS, 2005.-2009.
GCP Workshop, Sarajevo, 2006.
29.ESMO kongres, Beč, 2004.
ECCO, Pariz, 2005.
8. svjetski kongres za gastrointestinalne tumore, Barcelona, 2006.
31.ESMO kongres, Istanbul, 2006.
32. ESMO simpozijum o karcinomima testisa, Minhen, 2008.
Karcinom dojke – dijagnostika i tretman, Banja Luka, 2009.
ESGE 6. škola gastroenterologije, Sarajevo, 2009.
34. ESMO multidisciplinarni onkološki kongres, Berlin, 2009.
2. evropski urološki multidisciplinarni kongres, Barcelona, 2009.
Primjena visokodozne hemioterapije u liječenju uznapredovalog karcinoma testisa, Tenon Hospital Pariz, 2010.
Francusko-srpski onkološki kongres, Kolorektalni karcinom, Novi Sad, 2010.
35. ESMO kongres, Milano, 2010.
41. ESMO kongres, Kopenhagen, 2016.

ČLANSTVO:
Udruženje onkologa Republike Srpske,
Društvo doktora medicine Republike Srpske,
Udruženje onkologa BiH,
European Society for Medical Oncology (ESMO),
American Society of Clinical Oncology (ASCO),
European Association of Urology (EAU),
Balkansko udruženje onkologa (BUON).

KLINIČKE STUDIJE:
Koistaživač u brojnim multicentričnim kliničkim studijama.

PROJEKTI:
„Promocija zdravlja i prevencija malignih oboljenja“, 2002.
„Rana detekcija karcinoma testisa u opštini Banja Luka“, 2009. (nosilac projekta)
„Skrining kolorektalnog karcinoma u Republici Srpskoj“, 2010. (nosilac projekta)

KNJIGE:
Jovanović D. i sar.: „Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolesnika“, Univerzitet u Novom Sadu, 2008. (Poglavlje 9.1. TNM klasifikacija malignih tumora),
DVulić D, Babić N.: „Hronične bolesti-prevencija i kontrola“, Banja Luka, 2011. (Poglavlje 13. Prevencija i kontrola malignih bolesti),
Zrnić B.:“Dermatovenerologija“, Medicinski fakultet Banja Luka- Novi Sad-Foča, 2011. (Poglavlje 30. Tumori kože),
EJakovljević B. i sar. „Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom“ (univerzitetski udžbenik), Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2015. ,
Mekić Abazović A. “Hitna stanja u onkologiji“ Univerzitet u Zenici, 2016. (poglavlje u monografiji).

RADOVI:
Kao autor i koautor objavila više od 100 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

OSTALO:
Strani jezici: engleski, njemački, francuski.
Udata, majka dvoje djece.