Project Description

Branislava Jakovljević

Prof. dr sc. Branislava Jakovljević

Internista onkolog

Rođena 02.07.1967. u Beogradu.

OBRAZOVANJE:
1974 – 1986 :: osnovna škola i srednja medicinska škola u Prijedoru,
S1986 – 1992 :: Medicinski fakultet u Banjaluci,
1996 – 2000 :: specijalizacija iz interne medicine – Klinički centar u Banjaluci.
2002 – 2003 :: subspecijalizacija iz kliničke onkologije – Institut za onkologiju i radiologiju Sremska Kamenica, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
08.02.2002. :: magistarski rad: „Uloga Helicobacter pylori infekcije u etiologiji karcinoma želuca“, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
23.05.2006. :: doktorska disertacija: „Algoritam dijagnostike i terapije kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri“, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
Naučno zvanje: doktor medicinskih nauka ;
Akademsko zvanje:redovni profesor od 2019.

RADNO ISKUSTVO:
1994.-2011. Klinika za onkologiju, Klinički centar Banja Luka,
Od 2011. ZU Bolnica iz hirurških i internističkih oblasti „S-tetik“
Od 1996.-danas – Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za onkologiju i radioterapiju
Od 2007.-2018. Šef katedre za onkologiju i radioterapiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci

EDUKACIJA:
European School of Oncology (ESO), Sarajevo, 1998.
Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd, 1998.
Kancerološka nedelja, Beograd, 1999-2019.
Onkološki dani RS, 2005.-2009.
GCP Workshop, Sarajevo, 2006.
29.ESMO kongres, Beč, 2004.
ECCO, Pariz, 2005.
8. svjetski kongres za gastrointestinalne tumore, Barcelona, 2006.
31.ESMO kongres, Istanbul, 2006.
32. ESMO simpozijum o karcinomima testisa, Minhen, 2008.
Karcinom dojke – dijagnostika i tretman, Banja Luka, 2009.
ESGE 6. škola gastroenterologije, Sarajevo, 2009.
34. ESMO multidisciplinarni onkološki kongres, Berlin, 2009.
2. evropski urološki multidisciplinarni kongres, Barcelona, 2009.
Primjena visokodozne hemioterapije u liječenju uznapredovalog karcinoma testisa, Tenon Hospital Pariz, 2010.
Francusko-srpski onkološki kongres, Kolorektalni karcinom, Novi Sad, 2010.
35. ESMO kongres, Milano, 2010.
41. ESMO kongres, Kopenhagen, 2016.
41. ESMO kongres, Madrid, 2017.
41. ESMO kongres, Minhen, 2018.

ČLANSTVO:
Udruženje onkologa Republike Srpske,
Društvo doktora medicine Republike Srpske,
Udruženje onkologa BiH,
European Society for Medical Oncology (ESMO),
American Society of Clinical Oncology (ASCO),
European Association of Urology (EAU).

PROJEKTI:
„Promocija zdravlja i prevencija malignih oboljenja“, 2002.
„Rana detekcija karcinoma testisa u opštini Banja Luka“, 2009. (nosilac projekta)
„Skrining kolorektalnog karcinoma u Republici Srpskoj“, 2010. (nosilac projekta)

KNJIGE:
Jovanović D. i sar.: „Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolesnika“, Univerzitet u Novom Sadu, 2008. (Poglavlje 9.1. TNM klasifikacija malignih tumora),
DVulić D, Babić N.: „Hronične bolesti-prevencija i kontrola“, Banja Luka, 2011. (Poglavlje 13. Prevencija i kontrola malignih bolesti),
Zrnić B.:“Dermatovenerologija“, Medicinski fakultet Banja Luka- Novi Sad-Foča, 2011. (Poglavlje 30. Tumori kože),
Jakovljević B. i sar. „Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom“ (univerzitetski udžbenik), Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2015. ,
Mekić Abazović A. “Hitna stanja u onkologiji“ Univerzitet u Zenici, 2016. (poglavlje u monografiji).
Jakovljević B. Tumori testisa,(naučna monografija), Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019.
Kao autor i koautor objavila više od 100 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Koistaživač u multicentričnim kliničkim studijama.

OSTALO:
Strani jezici: engleski, njemački, francuski.
Udata, majka dvoje djece.