Project Description

Prof. dr sc. Jovan Ćulum

Prof. dr sc. Jovan Ćulum

Specijalista opšte hirurgije

Rođen 20.06.1961.

OBRAZOVANJE:
1986. god. Medicinski fakultet Sarajevo, BiH – Diploma, doktor medicine,
1994. god. Medicinski fakultet Beograd – Položio specijalizaciju iz opšte hirurgije,
1998. god. Medicinski fakultet Banja Luka – Magisterij na temu krvavljenja iz probavnog trakta,
2004. god. Medicinski fakultet Banja Luka – Doktorska disertacija na temu rekonstrukcije nakon gastrektomije,
2006. god. izabran za docenta na Med. fakultetu na Katedri hirurgija,
2011. Izabran za vanrednog profesora na Medicinskom fakultetuDodatne edukacije iz hirurgije jednjaka i laparoskopske hirurgije.

RADNO ISKUSTVO:
1986. – 1991. godine ljekar opšte medicine u Drvaru,
1991.2012. godine Klinički centar Banja Luka.

OSTALO:
Strani jezici: engleski.