Project Description

Nebojša Jović

Profesor dr sc. med. Nebojša Jović

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Rođen 9. oktobra 1955. godine u Beogradu

OBRAZOVANJE:
1994. Doktor medicinskih nauka VMA,
1989. Specijalista maksilofacijalne hirurgije VMA,
1984. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Beograd,
1974. – 1979. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

RADNO ISKUSTVO:
Od 2008. Nastavnik za predmet Maksilofacijalna hirurgija na Stomatološkom Fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Banja Luci i Foči,
Od 2004. Redovni profesor VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija,
1999-2004. Vanredni profesor VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija,
Od 1998. Načelnik Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju,
1994-1998. Docent VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija,
1990-1994. Asistent VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija,
1985-1989. Lekar na specijalizaciji u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju.

STIPENDIJE I NAGRADE:
1985. FIDIA PRIZE, Riva del Garda, Italija.

STRUČNA USAVRŠAVANJA:
1989. Mikrovaskularna hirurgija, Hanover,
1990. Primjena distrakcije u ortognatskoj hirurgiji, Briž, Belgija.