Izbjeljivanje vitalnih i avitalnih zuba

Promjenjena boja zuba, naročito prednjih može biti ozbiljan estetski problem. Promjena boje se može javiti na vitalnim i avitalnim zubima.

Na vitalnim zubima nastaje kao posljedica:
sekundarne mineralizacije(poslije udara i subluksacionih povreda zuba)
gleđni defekti ( hipoplazije,hipokalcifikacije)
sistemski lijekovi (tetraciklinska prebojenost)

Na avitalnim zubima nastaje uslijed:
pulpne nekroze
endodontskih lijekova,materijala
restauativnih materijala

Izbjeljivanje vitalnih zuba
Izbjeljivanje vitalnih zuba je mnogo neizvjesnije i manje predvidivo od avitalnih. Uopšteno se može reći da se samo promjenjena boja gleđi može poboljšati izbjeljivanjem.

Jedna od metoda je primjena 30% carbamid peroksida u obliku gela. On se nanosi na folije koje se izrađuju na osnovu uzetog otiska i modela za svakog pacijenta posebno. Gel nanesen na foliju se unosi i aplikuje preko zuba u trajanju od 30min. Postupak se ponovi do željene nijanse boje zuba.

Izbjeljivanje na Endodontski lječenim zubima
Priprema
Potrebno je napraviti kontrolni Rtg snimak zuba da se utvrdi periapikalno stanje zuba i kvalitet punjenja kanala korijena. Ako kanal nije adekvatno napunjen ponovno liječenje je apsolutno neophodno.

Ukoliko je punjenje korektno sve restauracije na krunici se uklanjaju kao i oblasti jako promjenjenog dentina. Punjenje kanala korjena se uklanja na nivo 1-2mm apikalnije od ulaza u kanal(ispod nivoa marginalne gingive) i punjenje prekrije slojem cink oksid – eugenol cementa ojačanog smolom.

Potom se stavlja vazelin na gingivalna tkiva zuba koji se tretira kao i na susjedne zube. Ovo će zaštititi meka tkiva od sredstava za izbjeljivanje. Zatim se postavlja koferdam. Slijedi nagrizanje zuba kiselinom 60 sekundi 37% gelom fosforne kiseline, temeljno ispiranje i posušivanje vazduhom. Izbjeljivanje zuba se izvodi oksidišnim sredstvima 3% vodonik peroksid i pastom 30% carbamid peroksid i Na perborat.

Vodonik peroksid se brzo destabilizuje toplotom i svjetlom i oslobađa kiseonik. Postoje posebni aparati za zagrijavanje vodonik peroksida (do 40 stepeni) kao i toplotne lampe.

Na pripremljen zub se nanosi vodonik peroksid pomoću pamučnih kuglica, a potom primjenjuje svjetlost ili toplota. Pamučne kuglice se stalno održavaju vlažnim neprekidnim dodavanjem vodonik peroksida. Zagrijavanje se primjenjuje lagano, kontrolisano pomoću zagrijanog instrumenta koji se prisloni 4-5 puta preko pamučne kuglice, postupak se ponovi nekoliko puta.

U većini slučajeva izbjeljivanje u jednoj posjeti nije dovoljno da bi se postigli željeni rezultati Zbog toga se pasta Na-perborata i 30% carbamid peroksida stavlja u ulazni kavitet zuba do sledeće posjete za nedelju dana.Nakon toga, ako je boja zuba zadovoljavajuća, zub se restauriše.

Galerija

Riječ doktora

Dr Milica Čelebić

Sa posebnim naglaskom na estetsku stomatologiju, oralnu hirurgiju i implantologiju, na jednom mjestu vam nudimo kompletnu uslugu iz domena brige za ljepotu i zdravlje. Koristeći najmoderniju opremu renomiranih proizvođača od sada ste u mogućnosti u našoj klinici da obavite sve stomatološke usluge.

Brigu o zdravlju i izgledu prepustite iskusnim profesionalcima

ZAKAŽI TERMIN