Nadoknada koštanih defekata metodom osteogenetske distrakcije

Distrakciona osteogeneza je rekonstruktivna hirurška procedura koja se sve više primenjuje i postala je širom sveta prihvaćeni metod u lečenju urođenih i stečenih kraniofacijalnih anomalijama. Distrakcione procedure ne povećavaju samo volumen kosti već tenzijom na okolna tkiva stimulišu rast okolnih mekih tkiva. Ovaj poseban koefekt nazvan je “distrakciona histiogeneza” a njom se redukuje pritisak mekih tkiva koji se javlja kod konvencionalnih osteotomija što je i bio jedan od glavnih uzroka pojava recidiva.

Zaključak je većine autora da primenom metode DO postoji značajno manje komplikacija u odnosu na konvencionalne hirurške zahvate.

Predloženi protokoli lečenja i kriterijumi uspešnosti svakako će zahtevati dalje izmene i dopune ali se mogu koristiti u budućim kliničkim studijama u cilju obezbeđivanja objektivnih podataka.

Budući pravci razvoja kraniofacijalne DO uključuju:
Uticaj faktora rasta na DO,
Uticaj DO na kranioficijalni skelet u procesu rasta,
Usavršavanje tehnike osteotomije putem endoskopije,
Razvoj minijaturnih multidirekcionih distrakcionih uređaja koji omogućavaju interceptivnu DO,
Modifikaciju i usavršavanje protokola lečenja putem kraniofacijalne DO.

Galerija

Riječ doktora

Dr Milica Čelebić

Sa posebnim naglaskom na estetsku stomatologiju, oralnu hirurgiju i implantologiju, na jednom mjestu vam nudimo kompletnu uslugu iz domena brige za ljepotu i zdravlje. Koristeći najmoderniju opremu renomiranih proizvođača od sada ste u mogućnosti u našoj klinici da obavite sve stomatološke usluge.

Brigu o zdravlju i izgledu prepustite iskusnim profesionalcima

ZAKAŽI TERMIN