Osteoplastika defekata i deformiteta kostiju lica i vilica

Deformiteti lica i vilica su praceni poremecajima jedne ili više funkcija i smetnjama estetskog karaktera, što kod pacijenata izaziva konstantno psihicko opterecenje, bez obzira na
pol i doba života.

Uzroci nastanka disgnatija su mnogobrojni. Ponekad je nemoguce ustanoviti koji su etiološki faktori – endogeni ili egzogeni, imali presudan uticaj. Kao što su razliciti po svojoj etiologiji, tako se deformiteti lica i vilica klinicki razlicito manifestuju, pa i vremenski se javljaju u razlicito životno doba.

Postoje razne vrste disgnatija. Pod disgnatijom podrazumevamo nenormalan izgled lica i poremecaj zagrižaja sa ili bez poremecenih odnosa vilica prema bazi lobanje. Disgnatija može biti simetricno ili asimetricno zastupljena.

Operativnim lecenjem disgnatija treba postici:
Poboljšavanje funkcije žvakanja
Poboljšavanje govora
Poboljšavanje disanja
Prevenciju oboljenja parodoncijuma
Prevenciju oboljenja donjovilicnog zgloba
Olakšavanje protetskog zbrinjavanja
Poboljšavanje estetskog izgleda

Mnogobrojni poremećaji položaja zuba i zagrižaja mogu se u decijem uzrastu, a sada i kod odraslih, uspešno konzervativno leciti. Hirurške metode lecenja dolaze u obzir tek po završetku rasta. Hirurški zahvati podrazumevaju osteotomije u predelu alveolarnih grebena, kao i u predelu tela vilica. Imaju za cilj da uspostave normalne okluzione i artikulacione odnose, a da istovremeno poboljšaju i estetski izgled lica.

Galerija

Riječ doktora

Dr Milica Čelebić

Sa posebnim naglaskom na estetsku stomatologiju, oralnu hirurgiju i implantologiju, na jednom mjestu vam nudimo kompletnu uslugu iz domena brige za ljepotu i zdravlje. Koristeći najmoderniju opremu renomiranih proizvođača od sada ste u mogućnosti u našoj klinici da obavite sve stomatološke usluge.

Brigu o zdravlju i izgledu prepustite iskusnim profesionalcima

ZAKAŽI TERMIN